Darowizny prawa spermy w kraju - szwedzkich prawników

W Wiktorii, jest limit dziesięciu rodzin na dawcę

Darowizna prawa spermy różnić się w zależności od krajuWiększość krajów mają przepisy Dotyczące dawstwa nasienia i ogranicza miejsce, jak wiele dzieci dawcą nasienia może spowodować. Inne przepisy nie zawierają zakazu korzystania z nasienia dawcy po tym, jak dawca zmarł, lub płatności dawcy spermy. Inne przepisy mogą ograniczać wykorzystanie nasienia dawcy do leczenia sztucznego zapłodnienia, która sama może być zakazane lub ograniczone w pewnym sensie, takich jak zamężnych heteroseksualne pary, zakazujące to jest apel do samotnym kobietom i ust. Ograniczenia na oddawanie spermy lub możliwość uzyskania procedurę IVF w niektórych krajach, doprowadziły do kobiety, poszukujące takich darowizn lub leczenia, podróży do krajów, które nie mają takich ograniczeń, w praktyce zwany płodny turystyka. W większości krajów istnieją przepisy ograniczające ilość dzieci dawcą nasienia może spowodować. Głównym powodem ograniczyć oddawanie spermy ryzyko przypadkowego więzi krwi pokrewieństwa i chowu wsobnego między potomstwem dawców. W niektórych krajach takie ograniczenia są dobrowolne, a w inny program prawem. Większość krajów, które nakładają ograniczenia na ilość nasienia darowizny zrobić tak z punktu widzenia liczby dawców potomstwo, ale w niektórych jurysdykcjach, ustawić ograniczenia w planie"rodziny", aby dzieci odbiorca kobieta, aby mogło być prawdziwe genetycznych braci i sióstr, i dlatego, że pokrewieństwo rzeczy w kraju kazirodztwo prawa. Większość jurysdykcji, ustawić tylko lokalne ograniczenia, a także ustawić na całym świecie ograniczeń.

HTZ) ogranicza liczbę rodzin, dla każdego dawcy do

W niektórych jurysdykcjach pozwolenie na wywóz z nasienia dawcy, który może nie być uwzględniane w limicie na potomstwo dawców, podczas gdy import nasienia mogą być poddane lokalne ograniczenia. W Zachodniej Australii, ustawa o technologii reprodukcyjnych człowieka roku (dz. Nie ma ograniczeń na liczbę dzieci urodzonych od każdego dawcy, ale to może tylko dać maksymalnie sześć rodzin. Przed ustawą została zmieniona w lipcu roku, lekarz może zrobić go lub jej własna decyzja na maksimum. W końcu lat -tych belgijskiej kliniki leczenia niepłodności (lub banki spermy), przywiezione duże ilości nasienia z innych krajów, i to doprowadziło do Belgii staje się 'przeznaczenia płodności'. Jednak parlament Belgii rozpoczął się o to martwić i, wraz z przyjęciem tkanek dyrektywa komisji Europejskiej, rząd postanowił radykalnie zmienić przepisy dotyczące maksymalnej liczby.

rządzić nie ma górnego limitu na ilość potomstwa dawcy w Kanadzie, ale banki spermy w ogóle trzymać się tych samych zaleceń, jak w USA, czyli maksymalnie dwadzieścia pięć rodzeństwa na ludność osób.

Do technik wspomaganego rozrodu prawo zabronił odszkodowania dla dawców spermy i nałożyła unia europejska system opisany jako"nieporęczne", darczyńców, po czym ponad dawców nasienia jest używany w Kanadzie pochodzi z USA, Danii i eksport nasienia na całym świecie, i gdzie jest granica kraju-importera, że jest następnie, lub, w przypadku braku takiego ograniczenia, stała kwota z uwzględnieniem ogólnej liczby ludności tego kraju, aby zminimalizować ryzyko więzi krwi pokrewieństwa. Kosztem eksportu może to doprowadzić do tego, że niektórzy darczyńcy mają ponad sto biologicznych dzieci na całym świecie, które są genetyczni bracia i siostry we Francji, darowizny od jednego dawcy może prowadzić do sześciu rodzin, ale nie ma ograniczeń co do liczby braci i sióstr. Samotne kobiety i w połączeniu lesbijki nie mogą mieć leczenie z wykorzystaniem nasienia dawcy.

Kobiety w tych kategoriach, więc szukać leczenie za granicą, zwłaszcza w Hiszpanii, Belgii i Danii.

Podczas gdy zmiany w lokalnych przepisów w Hiszpanii i Belgii, który ograniczał liczbę dzieci wolno urodzonych od jednego dawcy, to były preferowane kierunki płodności i kliniki w tych krajach często kupowałam w dostawach spermy z zagranicy, aby zaspokoić popyt. Ustawodawstwo przewiduje, że dawca nie może produkować więcej, niż piętnaście dzieci ze względu na jego darowizn. Sytuacja prawna okoliczne darowizn samotnej matki i lesbijki nadal czeka na wyjaśnienie przez sądy. Obecnie dawca może uruchomić ryzyko procedury ustalenia ojcostwa, jeśli darowizny są używane w takich przypadkach.

cytacja w Izraelu, dawca nasienia, zatwierdzonych przez Ministerstwo zdrowia.

Istnieje dwanaście uprawnionych banków spermy i klinik w całym kraju, i jeszcze dwa prywatnych instytucji badawczych. Tylko stanu wolnego, zdrowi mężczyźni w wieku trzydziestu lat jest dozwolone oddać spermę, i płacili za to. Ludzie, którzy chcą poświęcić trzeba do szpitala, przejść rozmowę kwalifikacyjną i krwi-czeki. Im również zabronione dawca nasienia w więcej niż jednym banku spermy. W końcu anonimowość utrzymuje się w nieskończoność dawcy nigdy nie dostaniesz informacji co do potomstwa, i odwrotnie. W Nowej Zelandii, dobrowolna prawnej w klinikach płodności limit jednego dawcy w 'troskę' maksymalnie dziesięcioro dzieci, cztery rodziny. cytacja wokół, kliniki leczenia niepłodności w Nowej Zelandia dobrowolnie zgodzili się oni tylko przyjmują dary od dawców.

Ustawa O technik wspomaganego rozrodu człowieka za rok zagwarantowane, że wszystkie darowizny dokonane w lub przez dwadzieścia dwa sierpnia roku, nie powinna być anonimowe.

Ustawa przewiduje, że nie powinno być więcej niż sześć urodzeń na dawcę. To samo prawo odnosi się do podarowane komórka jajowa. Do zmian w ustawie w, kliniki ustawiają swoje wzloty na liczbę dzieci, produkowanych od każdego dawcy. Hiszpania staje się miejscem dla turystów urodzin, czyli kobiety, które chcą zajść w ciążę z pomocy dawcy spermy i hiszpańskie kliniki nabywali spermy dawcy z innych krajów do tego, aby zaspokoić popyt. Wiele kobiet w wielkiej Brytanii były podróże do Hiszpanii w czasie, aby być nasączone spermą, importowane z klinik w wielkiej Brytanii, na przykład, gdzie już zostały elementy o liczbie dzieci, które każdy dawca mógł produkować. Zmiany w prawo w Hiszpanii zbiegło się w czasie z europejskim systemem opisu kształcenia dyskusje na temat użytkowania i eksportu ludzkich komórek. W Szwecji, dawca może dać dziecku maksymalnie z sześciu par. Jednak każda para może mieć, poza tym, jednowarstwowego. Tym nie mniej, szwedzki narodowy zarząd zdrowia i opieki społecznej zaleca nie więcej niż sześcioro dzieci w darczyńców. Sztuczne zapłodnienie z pomocą dawcy została wykonana tylko w przypadku, jeśli kobieta składała się w małżeństwie lub w zarejestrowanym współżyciu, i wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka lub partnera. Ta ustawa jest już zmieniony, umożliwiający samotnym kobietom dostęp do państwowej fundującej leczenia niepłodności, bez względu na długie kolejki, może okazać się trudnym. W Szwajcarii dawca nasienia jest dozwolone tylko żonatym heteroseksualne pary nie dla niezamężnych par, singli lub par homoseksualnych. Dawcą może pociągać za sobą ponad osiem dzieci W komisji wyznacza granicę dziesięciu rodzin w wielkiej Brytanii, które mogą być tworzone przy użyciu gamet jednego dawcy. Jednak, nie ma żadnych ograniczeń co do liczby dzieci, które mogą urodzić się w każdej rodzinie od jednego dawcy. A dawcą może ustawić dolny limit i może nałożyć warunki na korzystanie z jego nasienia.

Eksport nasienia z wielkiej Brytanii powinny być podane do wiadomości komisji. Dawcy muszą dać zgodę na eksport Wymagane jest specjalne zezwolenie od komisji eksportu zarodków.

Niektóre kliniki eksportu spermy i importu fiolek z klinik za granicą. Mogą również wymieniać butelki, aby dać im możliwość korzystania z próbki z szerszego grona darczyńców, ale muszą mieć pewność, że dawca nie rodzić dzieci w ciągu ponad dziesięciu rodzin w wielkiej Brytanii.

Dawca musi spełniać pewne kryteria, aby podarować, a także być między osiemnaście i czterdzieści pięć lat.

W USA nie ma przepisów regulujących, kto może zajmować się spermy. Raczej społeczeństwo amerykańskie w medycynie rozrodu i innych grup eksperckich (np. Amerykańskiego Stowarzyszenia banków tkanek) przedstawić zalecenia i wytyczne. Zalecenia amerykańskiego towarzystwa medycyny rozrodu, limit dawcy do dwudziestu pięciu żywych urodzeń w ludności w, chociaż to nie mija prawa, tam nie ma centralnego śledzenia, i szacuje się, że tylko około czterdziestu porodu. Całkiem prawdopodobne, że niektórzy darczyńcy mają ponad sto genetycznych dzieci. Niektóre banki spermy wprowadzić dolną granicę, na przykład, bank nasienia w Kalifornii ma limit dziesięciu rodzin na dawcę, i tęczowa flaga bank nasienia ma ograniczenie dzieci-darczyńców z sześciu różnych kobiet.