Dziedziczenia szwedzkiego tronu - szwedzkich prawników

Linii dziedziczenia szwedzkiego tronu określony Ustawą o sukcesji, pierwotnie zatwierdzonych wspólnie z klas zebrali się w Örebro i króla Karola XIII w

W roku Riksdag wprowadziła absolutnego pierworództwa, oznacza to, że najstarsze dziecko monarchy, niezależnie od płci, jest pierwszym w linii dziedziczenia. Korona korona była wcześniej (z roku) miały miejsce w męskiej pierworództwa, co oznacza, że tylko mężczyźni mogli go odziedziczyć.

Według Aktu o sukcesji, tylko luteranie i prawnych spadkobierców króla Karola XVI Gustawa wychowany w Szwecji obecnie prawo na sukces. Człowiek traci jego lub jej prawa dziedziczenia i pozbawia jego lub jej potomkowie ich prawa do dziedziczenia, jeśli on lub ona.