Zeznanie podatkowe Szwecji

Jeśli szwedzkie Podatkowe agencja posiada informacje o dochodach i kredytach mieli, otrzymasz formularz zwrotu podatku z tej informacji wydrukowanejJeśli masz w posiadaniu nieruchomości można uzyskać zwrot podatku z danymi nieruchomości formularz. Można go wysłać pocztą, ale to musi być zrobione na tyle wcześnie, aby wrócić, aby dostać się do szwedzkiego podatkowego agencji na czas. Jeśli też złożyć zeznanie podatkowe za późno, ryzykujesz tym, aby płacić za opóźnienia dopływ grzywny. Deklaracja podatkowa powinna być przedstawiona szwedzkiego podatkowego agencji. W wielu przypadkach można złożyć zeznanie podatkowe przez Internet, telefonicznie lub za pomocą SMS.

W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania, wszystkich skandynawskich krajach istnieją przepisy, które wymagają od pracodawców, banków i innych, aby przedstawić informacje do organów podatkowych o wszelkich płace, emerytury, renty, dywidendy, odsetki, itp. co zapłacili Informacja ta zawiera nazwę i adres odbiorcy, rodzaj i ilość odpowiednich dochodów.

Obowiązek udzielania informacji dotyczy również świadczeń przez osoby mieszkające w innych krajach. W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania organy podatkowe w krajach Europy Północnej porozumiały się w sprawie wymiany informacji podatkowych.

Wymiana odbywa się co roku między wyznaczonymi jednostkami organów podatkowych i informacje przekazywane poprzez bezpieczne kanały. Duże ilości danych są przesyłane między Północnymi krajami Informacje te są wykorzystywane przez organy podatkowe w kraju zamieszkania, aby kontrolować, że człowiek z transgranicznej działalności wykonywali swoje obowiązki sprawozdanie o swoich dochodach i majątku za granicą.